Zhao Shucong találkozott a magyar mezőgazdasági államtitkárral

2011. december 5.

A fotón a tartományi pártbizottság állandó bizottságának elnöke, tartományi kormányzó helyettes Zhao Shucong és a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára Czerván György baráti kézfogása látható (Fotó: (Yu Aimin) Április 5-én a tartományi pártbizottság állandó bizottságának elnöke, tartományi kormányzó helyettes Zhao Shucong Hefeiben a Daoxianglou Vendégházban baráti keretek között fogadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát Czerván Györgyöt és az általa vezetett magyar mezőgazdasági delegációt. A tartományi kormányzat párttitkár helyettese Cheng Zhongcai, a tartományi külügyi hivatal inspektora Sha Linsen, a tartományi mezőgazdasági bizottság elnökhelyettese Xu Wei és mások is megjelentek a találkozón. A fotón a tartományi pártbizottság állandó bizottságának elnöke, tartományi kormányzó helyettes Zhao Shucong és a magyar mezőgazdasági delegáció tagjai láthatók (Fotó: (Yu Aimin) Zhao Shucong miután üdvözölte az Anhui tartományba látogató delegációt,röviden tájékoztatott a tartomány helyzetéről, gazdasági és társadalmi fejlődéséről. Mint elmondta, Anhui fontos mezőgazdasági tartomány, terményekben bővelkedik, hazánk egyik legnagyobb főbb mezőgazdasági termékeket termelő tartománya, gabonatermelése eléri a 30,8 milliárd kg-t. Az elmúlt évek során Anhui nagy hangsúlyt fektetett a mezőgazdasági termelés kiigazításának előmozdítására, jelentősen előmozdította a mezőgazdasági termények magas feldolgozását, a lakosság mezőgazdasági bevételei jelentősen nőttek. A XI. ötéves terv idején Anhui mezőgazdasági lakosságának bevételnövekménye magasabb volt, mint az országos átlag, sőt mértéke országosan a legnagyobb. Anhui és Magyarország a mezőgazdaság és egyéb területeken is kiváló együttműködési alappal és széles együttműködési távlatokkal rendelkezik. Örömmel vennénk, ha a mostani látogatás alkalmával még többet megismerhetnénk a magyar mezőgazdaság fejlődésének tapasztalataiból, elmélyíthetnénk a két fél közötti együttműködési cserekapcsolatokat, és szívesen látunk még több Anhuiba látogató, itt beruházó és fejlődő magyar vállalkozást. Czerván György megköszönte Zhao Shucong meleg hangú köszöntését és nagyra értékelte Anhui gazdasági és társadalmi fejlődésének eredményeit. Mint azt kifejtette, hagyományos mezőgazdasági országként Magyarország nagy figyelmet fordít a mezőgazdasági fejlődésre, és az Anhui tartománnyal való együttműködésre, mely keretén belül szívesen mélyítenék el a mezőgazdasági termékfeldolgozás, az állattenyésztés fejlesztése terén a kétoldalú együttműködési kapcsolatokat, bővítenék az együttműködés területét és érnének el közös fejlődést.

Forrás: Anhui Daily Fotó: Yang Fei Tudósító: Protokoll Osztály szerkesztősége, közzétette: Shi Xiang

http://www.ahfao.gov.cn/News/NewsDetails.aspx?Id=3000